மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளை வழக்கறிஞர் சங்கம்

MADURAI BENCH HIGH COURT ADVOCATES ASSOCIATION

 
 

Latest News

Vertical Accordion Menu - Jquery Script

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

குறள் 118

From its inception, the Madurai Bench Madras High Court Advocates Association (MBHAA) has been in the vanguard of the movement for upholding the constitutional values of democracy, rule of law and independence of Judiciary. MBHAA was conceived and take off in the year 2004 itself, when the Madurai Bench of Madras High Court starts functioning. On allotment of space in the Lawyers Chamber complex, a conference hall and a reference library were established.

Services
Related Links
Download
Home About Us Committee Members Calendar Photo Gallery Directory Disclaimer Contact Us
Copyright 2017. All rights reserved. Developed by Maduraisoft